Uutiset

Päiville merkittävä huomionosoitus Sukeltajaliiton kokouksessa Kotkassa 6.4

8.4.2019

Päivi Vaheri

Sukeltajat osallistuivat Sukeltajaliiton kevätkokoukseen ennennäkemättömän suurella delegaatiolla. Jäseniä oli paikalla kokonaista 4 henkilöä ja tällä kertaa erinomaisesta syystä. Tämän takana oli tieto kerhonkin kannalta isosta tapahtumasta kun Päivi Vaherille myönnettiin CMAS **** (4 tähteä) kortti.

Sukeltajat ry onnittelee Päiviä  huomionosoituksesta ja toivoo että Päivi pysyy vielä tulevina sukelluspäivinä mukana toiminnassa.

CMAS4 huomionosoitus

Korttihan myönnetään liiton toimesta sukeltajalle, joka on tukenut sukeltamista edistävää toimintaa merkittävällä panoksellaan. Päivin meriitithän on kerholaisilla hyvin tiedossa ja nyt tietous Päivin uraa uurtavasta toiminnasta leviää myös muulle sukeltavalle yhteisölle.

Perusteina kortin myöntämiselle oli Päivin tekemä työ hylkyihin liittyvästä tietoudesta ensin ollen isossa roolissa Jukka Saaren ja Jari Hyvärisen kanssa Hylkyjä Suomenlahdella ja saaristomerellä kirjan tietojen koostamisessa ja sen pohjalta rakennetun kaikkien Suomalaisten sukeltajien tunteman hylyt.net hylkyrekisterin kehittämisessä ja tietojen ylläpidoissa. Tärkeänä osana perusteluita on myös Päivin intohimo sukellustaitojen kehittämiseen ja jo aikoinaan suoritetun CMAS P3 kortin jatkoksi Päivi siirtyi tekniseen sukeltamiseen ja rebe kursseille. Päivi itse lyhyessä puheessaan korosti yhteistyötä ja asennemuutosta sukeltajien piirissä, joka on johtanut avoimuuteen hylkykohteiden suhteen myös museoviraston rekisterien osalta. Päivi kuitenkin oli se airut, joka pelottomasti lähti keräämään tietoja eri sukelluskerhoilta ja porukoilta, aluksi sillä periaatteella että kohdetiedot olisi käytettävissä kaikilla sukeltajilla ja seuraavana vaiheena johti jo aiemmin mainitun kirjan julkaisemiseen. Päivihän on myös osallistunut moniin Sukeltajat ry:n tutkimushankkeisiin, joissa monille meriarkeologian virallisille tahoille on tuotettu erilaista tietoutta hylyistä. Näitä tahoja on vuosien varrella ollut Museovirasto, sen eriaikaisissa muodoissa, Eestin muinsuskaitseamet ja  Ahvenanmaan maakunnan museovirasto.

Video tilaisuudesta löytyy Youtubesta

Päivin CMAS4 kortti