Uutiset

Syyskokouksen päätöksiä

26.11.2018

Syyskokouksessa 22.11.2018 päätettiin syyskokoukseen kuuluvat viralliset asiat. Toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio hyväksyttiin hallituksen esitysten pohjalta. Jäsen- ja liittymismaksut päätettiin pitää samoina. Hallituksen erovuoroisten henkilöiden tilalle valittiin erovuoroiset, joten hallituksen kokoonpano pysyy entisellään.

Kokouksen päätyttyä keskusteltiin talven aikana tehtävistä Maijan kunnostustöistä.