Uutiset

Kevätkokous 20.4 klo 17 Maijalla tai Teamsissä

11.4.2023

Kutsut ovat lähteneet sähköpostilla 11.4.2023

Tervetuloa kevätkokoukseen MS Maijalle tai Teamsiin

Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.  kokouksen avaus

2.  valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan-tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3.  todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.  hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.  esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

6.  päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7.  käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Seuran sääntöjen muuttaminen (Uudet säännöt liitteenä)

8.  kokouksen päättäminen