Uutiset

Neuvottelut Sukeltajat ryn ja Voimasukeltajat ryn välillä käynnistyneet

4.2.2022

Tiistai-iltana 1.2. käynnistyi kahden pienehköksi kutistuneen kerhon yhdistymisneuvottelut.
Viisi innokasta kokoontui Sukeltajat ryn Sahaajankadun varastolla ja kaksi osallistui virtuaalisesti.
Neuvottelutyöryhmän muodostavat Voimasukeltajista Mikko Kortejärvi, Janne Reinikainen ja Matti Parviainen
Sukeltajista Panu Hänninen, Samuli Malmi ja Ekku Pinola.
Molemmissa seuroissa jäsenenä oleva Jarmo Kuusinen toimii neuvottelujen puolueettomana puheenjohtajana.
Keskusteluissa kuvattiin kummankin kerhon toiminnan muotoja ja aktiivisuutta. Kerhojen toiminta on painottunut melko erilaiseksi, kun Voimasukeltajilla on Petikossa täyttöasema seoskaasuineen ja buustereineen ja harrastus on kohdentunut rebe- ja luolasukelluksiin, sen jälkeen kun luopuivat viimeisestä veneestä.
Sukeltajat taasen ovat painottaneet toimintansa suurelta osin Maijan varaan, jossa myös kaasujen täytöt hoidetaan. Talvella täyttöasemaa ei ole käytössä ollut.
Jäsenmäärän kasvu tuo myös leveämmät hartiat uusien asioiden toteuttamiseen ja samalla jäsenmäärään suhteutettu hallinnointityö vähenee. Jäsenmaksut pysyvät samansuuruisina, mutta pieniä muutoksia joudutaan tekemään jäsenpalveluiden hinnoittelun yhdenmukaistamisessa.
Yhdistetyn kerhon säännöt tullaan myös harmonisoimaan niin että ne tukevat jatkossa molemmille tärkeitä toimintoja. Nykyisiin varastotiloihin ei nähty tarpeelliseksi tehdä muutoksia eli sekä Petikon että Herttoniemen varastotilat tulevat säilymään käytössä.
Illan keskustelujen lopputulemana sovittiin että Sukeltajat ry:n jäsenistön postituslistalle liitetään myös Voimasukeltajat ry:lle sähköpostiosoitteensa ilmoittaneet. Tätä postituslistaa käytetään myös neuvottelujen etenemisen tiedotuskanavana.
Liittymisen malliksi kaavailtiin Voimasukeltajien jäsenten liittämistä Sukeltajat ryn jäseniksi, siten että myös nykyiset Voimasukeltajien kunniajäsenet säilyttävät saman statuksen jatkossakin.
Kotiläksyiksi jäi selvittää Sukeltajaliitolta onko heillä suositusta miten käytännössä liittyminen voidaan toteuttaa.
Seuraava istunto on jo 15.2 tiistai-iltana.
Kerhojen jäseniä kannustetaan lähettämään ideoita tai toiveita yhdistymisen suhteen neuvottelukuntien jäsenille.
Neuvotteluryhmä tiedottaa neuvottelujen etenemisestä.